Зийўар - таңламалы шығармалары

Зийўар - таңламалы шығармалары

Автор:   Әжинияз Қосыбай улы


Онлайн оқыў PDF форматында көширип алыў

Мазмуны

МУҲАББАТ ҚОСЫҚЛАРЫ
АЙРАЛЫҚ ҲӘМ ЕЛ-ЖУРТ ҲАҚҚЫНДАҒЫ ҚОСЫҚЛАР
ХОШЛАСЫЎ ҲӘМ СӘЛЕМНАМАЛАР
АҚЫЛ-НӘСИЯТ ҚОСЫҚЛАРЫ
ЮМОР-САТИРАЛЫҚ ҚОСЫҚЛАР
ПОЭМА
АЙТЫСЛАР

Социал тармақларда бөлисиў

Егер сиз бул китапты унатқан болсаңыз, бул бетти төмендеги социал тармақлар арқалы досларыңыз бенен бөлисиўди умытпаң:

Қәте болған текст:
Дурысланғаны:
    Дурысланған текст серверге жиберилмекте...
Өзгерисиңиз қабыл етилди. Үлес қосқаныңыз ушын рахмет!
Кеширерсиз, серверде қандайдыр қәте жүз берди. Азмастан, және бир урынып көриң.