Бердақ - Таңламалы шығармаларының жыйнағы

Бердақ - Таңламалы шығармаларының жыйнағы

Автор:   Бердақ Ғарғабай улы


Онлайн оқыў PDF форматында көширип алыў

Мазмуны

ҚОСЫҚЛАР
ПОЭМАЛАР

Социал тармақларда бөлисиў

Егер сиз бул китапты унатқан болсаңыз, бул бетти төмендеги социал тармақлар арқалы досларыңыз бенен бөлисиўди умытпаң:

Қәте болған текст:
Дурысланғаны:
    Дурысланған текст серверге жиберилмекте...
Өзгерисиңиз қабыл етилди. Үлес қосқаныңыз ушын рахмет!
Кеширерсиз, серверде қандайдыр қәте жүз берди. Азмастан, және бир урынып көриң.